Opvang:

De kinderen worden opgevangen in de kleuterafdeling door Helga, Katja, Mallory of Brigitte. ’s Morgens is er opvang van 7u tot 8u15. s’ Avonds is er opvang van 16u tot 18u30. Op vrijdag van 15u tot 18u30. Op woensdag is er opvang van 11u30 tot 14u. Vanaf 8u15 is er toezicht van de juffen op de speelplaatsen. De minuten opvang worden elke maand opgeteld en verrekend aan € 2,00 per uur. Hiervan krijgt u een maandelijkse rekening. Dit bedrag dient dan op de rekening van de ouderraad gestort te worden, aangezien zij instaan voor de organisatie hiervan.