Veiligheid:

De kinderen verlaten de school in rijen.
Wanneer alle kleuters van de busrij het hek gepasseerd zijn, mogen de ouders van de kleuters
hun kind afhalen aan de ingang van de kleuterafdeling.
De ouders van de kinderen van de lagere wachten hun kind op aan het hek.
Ik hoop dat iedereen zich aan deze regel houdt om verwarring te vermijden.