Betaling van de eetmaalgelden:

Alle betalingen met betrekking tot het verbruik van uw kind worden op het einde van de maand gefactureerd.
Wij vragen u vriendelijk de factuur binnen de 10 dagen te betalen.