We zetten in Het Klavertje Vier heel erg in op lezen. Lezen is de basisvoorwaarde om goed te kunnen leren en taal goed te begrijpen. Elke dag wordt de nodige tijd besteed aan lezen en vooral aan het plezier beleven aan lezen. Lezen is cool is bij ons de boodschap.

Taal

Voor taal gebruiken we de methode Ziezotaal en Ziezospelling.

De leerlingen leren samen taal door te doen!

De leerlingen passen wat ze leren meteen toe in voor hen herkenbare situaties. Ze leren strategieën, ze schrijven samen, ze proberen gesprekssituaties uit, … Ze beleven zelfstandig én samen plezier aan taal!

We maken de leerlingen taalvaardig om de brede waaier aan hedendaagse uitdagingen succesvol aan te gaan. Hieronder vindt u een voorbeeld van een les taal.

Rekenen

Wij bieden met Katapult rekenlessen aan voor iedereen door een sterk gedifferentieerde aanpak. We werken met een vaste structuur en flexibele herhalingsmomenten. We houden ons aan de essentie. Wat is belangrijk voor de rekentoekomst en geen tralala. Er is veel aandacht voor het vastzetten van de rekenstrategieën en automatisering.

Wereldoriëntatie

Voor de verschillende domeinen van wereldoriëntatie, beter bekend als WO, hebben wij leerlijnen uitgetekend van in de kleuterklas tot in het 6de leerjaar. In leuke, uitdagende en heel leerrijke lessen vormen zij de opbouw van heel wat kennis en vaardigheden bij de leerlingen. De kinderen leren over de wereld waarin zij leven telkens gebaseerd op hun leeftijd.

Wij doen ook heel wat uitstappen die passen in deze lessen. Onze schoolbus is daar natuurlijk ideaal voor. (foto bus)

De lessen WO tijd, WO natuur, WO ruimte, WO mens en maatschappij en WO techniek worden gegeven in afgebakende thema’s die heel nauw aansluiten bij de leefwereld van de kinderen.

Voor de lessen techniek hebben wij techniekkoffers waarin materiaal zit die de kinderen toelaten om kleine wetenschappers en techniekers te worden.

Ook de lessen muzische vorming zijn heel stimulerend voor de kinderen. Door heel wat aandacht te spenderen aan het proces van creëren, komt elk kind telkens tot een uniek resultaat. Bij beweging, beeld, muziek en drama leveren de kinderen prachtige werkjes af en ontdekken we vaak heel wat talenten.

Last but not least komt meester Yorick met LO.

Hij werkt heel nauw samen met de juffen en biedt de kinderen heel gevarieerde sportlessen aan. Hij bekijkt samen met de kinderen ook hoe ze gezond kunnen leven en is ook onze “fair play-coach”. Hij maakt sporten en bewegen cool.