In het 1ste leerjaar ligt de nadruk op aanvankelijk lezen en beginnend rekenen.

Lezen!

Onze methode voor het aanvankelijk lezen geeft onze jonge lezers de beste basis. Door het werken rond beginnende geletterdheid in de beertjesklas kennen de kinderen al behoorlijk wat letters. Ze maakten kennis met verhalen, woorden en letters. Het ene kind pikt die kennis sneller op da het andere. Vandaar dat we veel aandacht spenderen aan zowel de risicolezers als vlotte lezers. Door een uitgekiende werkwijze en materiaalkeuze behouden alle leerlingen toch het gevoel samen één groep te vormen. Blader hier door een boekje Veilig en vlot en Veilig gespeld.

De kinderen krijgen leesboekjes aangeboden op hun niveau. Blader hieronder door een lees- en werkboekje.

De magnetische letterdoos maakt het leren van woordjes supercool!

Rekenen!

Met onze methode voor rekenen geven wij wiskundelessen op maat van elke leerling. De methode heeft een vaste structuur met flexibele herhalingsmomenten. De oefeningen worden aangeboden in duidelijke en eenduidige opgaven. Dit maakt het ook toegankelijk voor de mama’s en de papa’s en geeft hen de kans de evolutie in het rekenen van hun kind op de voet te volgen. Hieronder ziet u een ingevulde pagina uit een werkboekje: