20 maart 2020: UPDATE CORONA MAATREGELEN

De media staan er bol van: de grootste golf van de epidemie moet nog tot bij ons komen… Ziekenhuizen maken zich klaar voor de storm. De maatschappij ondergaat. Petje af voor alle mensen in de zorgsectoren (brede zin)!

Scholen blijven open, om opvang voor kinderen te voorzien van deze cruciale sectoren.

Ook schoolpersoneel én hun gezinnen beschermen is en blijft een belangrijk item! Zonder hen ook geen opvang meer voor diegenen die het hard nodig hebben.

Daarom alvast deze maatregelen:

* Zieke kinderen blijven thuis. Ook waarvan de ouders ziek zijn (of pas ziek geweest zijn)! Kinderen kunnen drager zijn van het virus, zonder er last van te hebben. Bescherm ook de leerkrachten. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders om het kind op te komen halen.

* Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, neem contact op met Meneer Daan op 0476/799997.

De norm is: kinderen blijven thuis, tenzij het niet anders kan.

* Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen hebben vaak niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan, ... Oprechte dank!

Opvang op school:

De scholen vragen vanaf maandag 23 maart 2020 een attest van de werkgever op. (= zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, ...)

Hou rekening met de eigen gezinssituatie; al naar gelang voldoet één attest (gescheiden gezinnen, alleenstaande ouder, …) of hebben we beide attesten nodig (gezinssamenstelling met 2 ouders).

Gedeelde Documenten

Steunt het lezen op onze school!